Thursday, November 5

Timezone and NTP server Thailand

เราสามารถตั้งค่า Timezone ให้ Raspberry pi ของเราให้เป็น Timezone สำหรับประเทศไทยได้ ด้วยการแก้ไข config

sudo raspi-config

raspi-config timezone

เลือก Internationalisation Options แล้วเลือก  Change Timezone 

raspi-config timezone

จากนั้นเลือก Asia แล้วกด Enter แล้วเลือก Bangkok  Raspberry pi ก็จะปรับเวลาให้ตรงตามเวลาประเทศไทย

เราสามารถที่จะ config ให้ Raspbery pi ไปอัพเดทเวลาจาก NTP server ของประเทศไทยได้ โดยไปแก้ไขที่

sudo nano /etc/ntp.conf

Thailand NTP server list

ทำการ comment ของเก่า แล้วเพิ่มของใหม่เข้าไป ตามภาพ  ซึ่งมีรายชื่อ NTP server  ดังนี้

server 0.th.pool.ntp.org iburst
server 1.th.pool.ntp.org iburst
server 2.th.pool.ntp.org iburst
server 3.th.pool.ntp.org iburst

ทำการบันทึกไฟล์ ntp.conf  แล้วทำการ restart ntp service ด้วยคำสั่ง

sudo /etc/init.d/ntp restart 


และใช้คำสั่งเช็คดูการทำงานของ ntpd service และประสิทธิภาพการ sync เวลากับ NTP serversudo ntpq -c lpeer  


และใช้คำสั่ง date เช็คเวลาดูอีกที ว่าตรงหรือยังเราสามารถเช็คการทำงานของ ntpd ได้ ด้วยการดูที่ syslog ด้วยการใช้คำสั่งtail –f /var/log/syslog  หากเห็นข้อความ  host name not found EAI_NODATA: 0.th.pool.ntp.org ให้ทำการเช็คที่ resole.confNTP sync issuesudo nano /etc/resole.confconfig nameserverแก้ไข nameserver ให้ถูกต้อง ตามรูป  ก็น่าจะโอเค แหละ ให้ restart ntpd service อีกครั้ง  คราวนี้ เวลาของ Raspberry pi ก็จะเดินตรงกับเวลาประเทศไทยแหละวันนี้ จบเพียงเท่านี้ ก่อน

1 ความคิดเห็น:

sarayutDSK on 25 February 2016 at 00:42 said...

แล้วถ้าหาก อยากให้ เช็คเวลา เพื่อนบ้าน โดย เช็คอัตโนมัติหละครับ

 

แจกฟรี พื้นที่ฝากไฟล์ 15 GB

ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter

ติดตาม Blog นี้

About Me

My photo

สวัสดีครับ ชื่อเปิ้ลนะครับ ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือได้ ก็จะช่วยครับ
ผมได้สร้างบล๊อกไว้ เพื่อเก็บรวบรวมความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานครับ แวะไปเยี่ยมชมกันได้ครับ http://mechacity.blogspot.com และบล๊อก http://faker-programmer.blogspot.com ครับ

Blog อื่นๆของฉัน

Microcontroller Electronics update

สถิติเยี่ยมชมบล๊อก