Friday, November 2

minicom - friendly serial communication program

ถ้าหากเราจะมองว่า Hyper Terminal คือโปรแกรมสำหรับ รับ-ส่งค่า ทาง Serial Port คอมพิวเตอร์ ของ Windows แล้วหล่ะก็ โปรแกรม minicom คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่คล้ายกันกับ Hyper Terminal ที่สามารถรับส่งค่าผ่านทาง Serial Port ของ Raspberry Pi ที่รันผ่าน Console ของ Linux ได้เช่นกัน

ก่อนอื่น ทำการติดตั้งโปรแกรม minicom ผ่านทาง Console Linux ของเราเสียก่อนครับ ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install minicom

ตอบ y เพื่อยืนยัน รอสักครู่จนติดตั้งโปรแกรมเสร็จ จากนั้น ทดลอง เรียกโปรแกรม โดยเราจะอาศัย UCON-UART ที่ผมได้สาธิตไว้ครั้งก่อนหน้านี้ (ดูวงจรการต่อ) ต่อวงจรเหมือนเดิม แล้วทดลองกับโปรแกรม Serial Port ของ Arduino ครับ ตั้งค่า BaudRate ของ Serial Port ของ Arduino เท่ากับ 115200

จากนั้น พิมพคำสั่ง  minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0  โดยเราจะติดต่อกับ Serial Port ของ Raspberry Pi ซึ่งมองเห็น Device อันนี้เป็น ttyAMA0

หลังจากพิมพคำสั่งแล้ว หน้าต่าง cosole linux ของเราจะเข้าสู่โหมดของ minicom เราสามารถส่งค่าจาก windows ของเรามาที่บอร์ด Raspberry Pi ได้เลย จะปรากฏข้อมูลที่ส่งมาทาง console linux ดังรูปครับ

minicom program

สนใจ parameter เพิ่มเติมของ minicom เราสามารถใช้คำสั่ง man minicom เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ปล. ผมไม่สามารถออกจากหน้าต่าง minicom ได้ แม้ว่าจะได้ทดลองกด Ctrl-A ถึง Z แล้วก็ตาม ในที่นี้ ผมก็เลยต้องเปิดหน้าต่าง putty ขึ้นมาอีกอัน แล้วมองหา process ของ minicom ด้วยคำสั่ง ps aux | grep minicom แล้วทำการ kill -9 process_id_minicom ซะเลย ถึงจะออกจากโหมด minicom ได้

kill process minicom

0 ความคิดเห็น:

 

แจกฟรี พื้นที่ฝากไฟล์ 15 GB

ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter

ติดตาม Blog นี้

About Me

My photo

สวัสดีครับ ชื่อเปิ้ลนะครับ ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือได้ ก็จะช่วยครับ
ผมได้สร้างบล๊อกไว้ เพื่อเก็บรวบรวมความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานครับ แวะไปเยี่ยมชมกันได้ครับ http://mechacity.blogspot.com และบล๊อก http://faker-programmer.blogspot.com ครับ

Blog อื่นๆของฉัน

Microcontroller Electronics update

สถิติเยี่ยมชมบล๊อก